finansowanie UE

Raporty

W projekcie „Aktywni niepełnosprawni” wszystkie rozwiązania były poddawane konsultacjom społecznym i środowiskowym. Projekt rozpoczęła analiza i diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami, która pozwoliła opracować propozycje instrumentów, które poddano konsultacjom i skierowano do pilotażu, podczas którego prowadzono badania ewaluacyjne. To one pozwoliły opracować docelowy kształt instrumentów i ponownie skierować je do konsultacji. Na tej podstawie powstały standardy i projekty aktów prawnych – ponownie skonsultowane ze środowiskiem. Dopiero wówczas opracowano ich końcową wersję. Poniżej zamieszczamy raport rekomendacyjny, który wpłynął na ostateczny kształt instrumentów oraz raport z konsultacji rozwiązań prawnych, który pozwolił nadać końcową formę wypracowanym aktom normatywnym.

Raport rekomendacyjny Raport z konsultacji środowiskowych