finansowanie UE
Konferencja podsumowująca projekt

Podsumowanie projektu

Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” odbyła się 14 grudnia br. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Było to jedno z ostatnich przedsięwzięć projektu, którego celem jest wypracowanie narzędzi wsparcia osób z niepełnosprawnościami zwiększających ich niezależność i włączenie społeczne oraz wypracowujących rozwiązania wdrażające zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Liderem projektu jest Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Głównym organizatorem konferencji był jeden z Partnerów społecznych - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, z aktywnym udziałem pozostałych partnerów projektu, tj. Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedsięwzięcie zaszczyciły swoja obecnością ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz ministra ds. równości Katarzyna Kotula. Obie Panie podkreśliły, jak ważna jest dla nich niezależność i podmiotowość osób z niepełnosprawnościami. “Jest to projekt niezwykle ważny, mający obiecujące rozwiązania. Aktywni, a więc niezależni, podmiotowi, samodzielnie funkcjonujący w miarę swoich możliwości i wedle swojego potencjału, ale ze wsparciem umożliwiającym jego realizację” – mówiła ministra Dziemianowicz-Bąk. Pełna wypowiedź pani ministry wraz z relacją i zdjęciami z konferencji znajduje się tutaj:
Projekt Aktywni Niepełnosprawni na finiszu - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

W ramach projektu przygotowano kompleksowe propozycje wdrożenia do systemu prawnego nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, umożliwiających im prowadzenie niezależnego życia oraz zmodyfikowano już istniejące rozwiązania. Szczególnie ważne było wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami oraz standardu funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej.

W czasie konferencji dokonano podsumowania działań projektowych w formie dwóch wystąpień oraz 6 paneli dyskusyjnych, dotyczących wypracowanych instrumentów. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi zorganizowała panele prezentujące nowe instrumenty wsparcia proponowane do wdrożenia w system prawny, tj. mobilnego doradcę włączenia społecznego i fundusze wsparcia. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną poprowadziło panele dotyczące standardu asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, systemu wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się, wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC i ETR) oraz asysty prawnej jako elementu systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych. Standardy funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej zaprezentował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja stanowiła doskonałe podsumowanie projektu i pozwoliła na zaprezentowanie wypracowanych rozwiązań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom projektu z wspólne działania. Mamy nadzieję, że zrobiliśmy wielki krok W KIERUNKU NIEZALEŻNEGO ŻYCIA osób z niepełnosprawnościami w Polsce.