finansowanie UE
Platforma konsultacyjna

Platforma konsultacyjna

Platforma konsultacyjna

Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością

Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami (AOON) jest konsekwencją uznania podmiotowości osób z niepełnosprawnościami oraz idącej za tym konieczności budowania takiego systemu wsparcia, w którym sama osoba z niepełnosprawnością czy też osoba wymagająca wsparcia znajduje się w centrum uwagi tego systemu. 
przejdź do ankiety

Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

Potrzeba opracowania Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej wyniknęła z analizy dotychczasowego działania warsztatów oraz potrzeby jeszcze efektywniejszego wspierania osób z niepełnosprawnościami w celu uzyskania maksymalnej samodzielności życiowej, w tym podjęcia zatrudnienia.
przejdź do ankiety

Bezpieczna przyszłość - fundusze wsparcia. Mechanizmy wspierające zapewnienie bezpiecznej przyszłości finansowej i majątkowej osób z niepełnosprawnością

W zaproponowanym rozwiązaniu prawnym funkcjonuje Fundusz wsparcia oraz Specjalny fundusz wsparcia. Fundusz wsparcia może wskazywać cel społeczny lub dobroczynny, m.in. rozwój edukacji, poprawę zdrowia, rozwój społeczny, rozwój kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego, ochronę środowiska, promowanie praw człowieka.
przejdź do ankiety

System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się, wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC i ETR)

Osoba o złożonych potrzebach w komunikowaniu się to osoba ze szczególnymi potrzebami, niemówiąca albo posługująca się mową w ograniczonym stopniu, która napotyka bariery w porozumiewaniu się zarówno w mowie, lub piśmie.
przejdź do ankiety

Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych

Instrument „Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych” proponuje model wspieranego podejmowania decyzji realizujący prawo każdej osoby do korzystania ze zdolności do czynności prawnych i zapewnienie odpowiednich form wsparcia w jego realizacji, w szczególności osobom z niepełnosprawnością psychospołeczną, niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami neurorozwojowymi.
przejdź do ankiety

Mobilny Doradca Włączenia Społecznego (MDWS)

Planuje się wdrożenie instrumentu poprzez powołanie na poziomie każdego powiatu co najmniej dwóch mobilnych doradców (nie więcej niż 1 MDWS na 100.000 mieszkańców), którzy będą wspierać jednocześnie nie więcej niż 15 osób.
przejdź do ankiety

Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe

Instrument nie został przekazany do dalszego procedowania.

 

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój."