narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

WTZ

Standard funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (modyfikacja instrumentu)

Standard funkcjonowania WTZ będą uwzględniać między innymi:

  • wytyczne dotyczące opracowania indywidualnych programów rehabilitacji (IPR) uczestników oraz ich wdrażania, z wykorzystaniem modelu oceny biopsychospołecznej z uwzględnieniem jako nadrzędnej zasady, prawa uczestników do samostanowienia,
  • zasady i metody mierzenia postępów prowadzonej terapii w kontekście IPR oraz jej efektywności,
  • wytyczne w zakresie szkolenia i rozwoju kadr WTZ.

Celem wdrożenia standardu jest poprawa skuteczności WTZ w zakresie rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych zwiększających szanse osób z niepełnosprawnością na niezależne życie i podjęcie zatrudnienia.

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR
 

Etap konsultacji środowiskowych dobiegł końca.