narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Wsparcie wytchnieniowe

Wsparcie oprócz opieki - poszerzone wsparcie wytchnieniowe

Badania wykazały, że istnieje potrzeba kompleksowego wsparcia rodziców i innych osób bezpośrednio wspierających, wpływającego na kondycję psychiczną i fizyczną rodziny oraz poziom jej funkcjonowania, skutkującego zwiększeniem podmiotowości i decyzyjności osoby, którą wspierają. W wielu przypadkach rodzina stanowi barierę w procesie aktywizacji (zwłaszcza zawodowej) osoby z niepełnosprawnością.

Instrument skierowany jest zarówno do rodzin, które od wielu lat funkcjonują w rodzinie z osobą z niepełnosprawnością oraz takich, dla których jest to sytuacja nowa lub przyszła (okres okołoporodowy, choroba lub zdarzenie losowe skutkujące trwałą niepełnosprawnością).

Celem instrumentu jest zapewnienie rodzinie indywidualnie dostosowanych do jej potrzeb form wsparcia wytchnieniowego, wymiana doświadczeń z innymi osobami wspierającymi, włączenie w działalność kręgów wsparcia i grup samopomocowych, wsparcie psychologiczno-terapeutyczno-edukacyjne, zwiększenie mobilności, utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia  - jeśli jest to zgodne z jej wolą i potrzebami.

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Etap konsultacji środowiskowych dobiegł końca.