narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Asystencja osobista

1. Standard usługi Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Standard usługi Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością będzie zawierał m.in.: informacje kto i w jaki sposób może skorzystać z asystenta osobistego, zakres wsparcia asystenta, kto i gdzie może świadczyć tę usługę.

Standard usługi Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością obejmie również schemat indywidualnej diagnozy potrzeb użytkownika, możliwe sposoby zarządzania usługą asystencji osobistej przez osobę z niepełnosprawnością, schemat szkolenia ogólnego przygotowującego asystenta osobistego do pracy, schemat szkolenia przygotowującego użytkownika usług do współpracy z asystentem.

W dokumencie zawarty zostanie także wzór kontraktu między asystentem a osobą z niepełnosprawnością (i ewentualnie jego reprezentantem), procedury reagowania w sytuacjach trudnych, zasady etyczne pracy asystenta, okresowej ewaluacji usługi, wymagania dla podmiotów prawnych zamierzających świadczyć usługi asystencji osobistej, wytyczne w zakresie koordynacji oraz sposoby finansowania usługi asystencji osobistej.

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR
 

Etap konsultacji środowiskowych dobiegł końca.