narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Asysta prawna

Asysta prawna jako element systemu wspieranego podejmowania decyzji

Prawo do samostanowienia i możliwość podejmowania decyzji stanowią podstawę godnego i niezależnego życia. Swoboda osób z niepełnosprawnością w dokonywaniu wyborów życiowych niejednokrotnie jest ograniczana - przez prawo lub brak właściwego wsparcia. Instrument w postaci asysty prawnej ma stworzyć bezpieczny mechanizm prawny, w ramach którego osoba z niepełnosprawnością będzie w stanie przy pomocy asystenta prawnego ocenić okoliczności, podjąć decyzję i ją skutecznie zakomunikować.

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza

UWAGA: Należy uzupełnić wskazane na czerwono pozycje w formularzu.

Instrument „Asysta prawna jako element systemu wspieranego podejmowania decyzji”


Chcę się wypowiedzieć na temat: