narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

AAC

AAC

AAC

System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC)
WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH ŚRODOWISKOWYCH

Szanowni Państwo,

przedstawiamy do konsultacji opracowanie instrumentu System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC). Do dokumentu można odnieść się pisemnie, poprzez udzielenie odpowiedzi na niżej wskazane pytania.


Przed przystąpieniem do konsultacji zapoznaj się z opracowaniem instrumentu System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC)

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

 

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza

UWAGA: Należy uzupełnić wskazane na czerwono pozycje w formularzu.

Instrument „Zapewnienie dostępności komunikacji alternatywnej i wspomagającej”


Chcę się wypowiedzieć na temat: