narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Platforma konsultacyjna

Platforma konsultacyjna

Platforma konsultacyjna

Szanowni Państwo, 

serdecznie dziękujemy za wszystkie wypowiedzi przesłanie z wykorzystaniem platformy konsultacyjnej. Zebraliśmy łącznie 85 wypowiedzi. Państwa odpowiedzi zostały przekazane zespołom eksperckim zajmującym się doskonaleniem instrumentów włączenia społecznego przygotowywanym w ramach projektu. W razie pytań, pozostajemy do dyspozycji.

Z pozdrowieniami
Zespół Badawczy