narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Strefa wiedzy

Blog

Strefa wiedzy

Weź udział w konsultacjach środowiskowych

Efekty badań i pracy 1 kamienia milowego

Kolejne spotkanie ekspertów projektu "Aktywni niepełnosprawni"

II kamień milowy

Trwają prace w II kamieniu milowym „Propozycje zmian" projektu „Aktywni niepełnosprawni"

Zakończenie rekrutacji do badań

Ostatni 6 warsztat diagnostyczny za nami!

W ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia osób z niepełnosprawnością”

5 warsztat diagnostyczny za nami!

W ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia osób z niepełnosprawnością”

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi zakończyła rekrutację do badań

W ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia osób z niepełnosprawnością”

Startujemy z 4 warsztatem diagnostycznym: ,,Komunikacja i nowe technologie" 

W ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia osób z niepełnosprawnością”

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 przyjęta!

Rząd przyjął strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Startujemy z 3 warsztatem!

W ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia osób z niepełnosprawnością”

Rozpoczynamy kolejny warsztat: Mieszkalnictwo

W ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia osób z niepełnosprawnością”

Zakończyliśmy cykl zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI)

W ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia osób z niepełnosprawnością”

Trwa rejestracja na warsztaty diagnostyczne

W ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia osób z niepełnosprawnością”

Relacja z wywiadów grupowych (FGI)

W ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia osób z niepełnosprawnością”

Zapraszamy do udziału w warsztatach diagnostycznych

W ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia osób z niepełnosprawnością”

Trwają badania z przedstawicielami WTZ, osobami z niepełnosprawnością i asystentami osobistymi osób z niepełnosprawnością

W ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia osób z niepełnosprawnością”

Zapraszamy do udziału w badaniach IDI

W ramach projektu: „Aktywni niepełnosprawni- narzędzia wsparcia osób z niepełnosprawnością”

Zapraszamy do udziału w badaniach fokusowych

W ramach projektu "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia osób z niepełnosprawnością"