narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Weź udział w konsultacjach

Weź udział w konsultacjach

Weź udział w konsultacjach

Chcemy dowiedzieć się, co rozumiesz pod pojęciem niezależne życie? Czym dla Ciebie jest niezależne życie? Wymień ważne dla Ciebie elementy niezależnego życia.
Zastanów się co jest Tobie potrzebne, by żyć niezależnie? Jaka forma wsparcia jest Tobie potrzebna do samodzielnego, niezależnego życia? Opowiedz, jakie cechy powinna mieć instytucja ucząca/zaspokajająca potrzebę dążenia do niezależnego życia.język migowy: język migowy

Korzystasz z usług asystenta osobistego? Na podstawie swojego doświadczenia opowiedz nam o korzystaniu z jego usług. Uwzględnij w swojej wypowiedzi następujące zagadnienia: Kto wybrał asystenta?; Kto ustalił zakres obowiązków asystenta?; Kto zadecydował jak i kiedy były/są realizowane zadania asystenta? Kto płaci za te usługi? A może nie masz asystenta osobistego, a chciałbyś skorzystać z jego usług? Podziel się z nami swoimi oczekiwaniami wobec takiej formy wsparcia. Może jesteś asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnością? Opowiedz o swoim doświadczeniu realizacji usług asystenckich. Wyślij zdjęcie lub nagraj film.język migowy: język migowy

Ważnym aspektem włączenia społecznego jest aktywność społeczna i obywatelska, a do tego często potrzebna jest znajomość swoich praw i możliwość samodecydowania o sobie. Chcemy się dowiedzieć, jakie formy wsparcia prawnego można wprowadzić zamiast ubezwłasnowolnienia. Co jest potrzebne do podejmowania czynności prawnych przez osoby z niepełnosprawnością? Jak można pogodzić prawo do samostanowienia osób z niepełnosprawnością i potrzebę ich ochrony przed negatywnymi skutkami prawnymi?język migowy: język migowy

Dyskryminacja to trudny temat. Wiemy, że niełatwo się o tym mówić. Chcemy jednak móc skutecznie jej przeciwdziałać. Potrzebujemy do tego wiedzy, w jakich obszarach zachowania dyskryminacyjne najczęściej występują. Możesz nam w tym pomóc odpowiadając na pytania. Czy doświadczyłeś kiedyś dyskryminacji? Jak można ochronić osoby z niepełnosprawnością przed dyskryminacją?język migowy: język migowy

Mieszkasz sam czy z opiekunem, rodzicem lub innym członkiem rodziny?Jak twoim zdaniem powinien wyglądać system mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością? Co można zmienić w systemie pomocy społecznej, żeby mieszkalnictwo umożliwiało realizację niezależnego życia?język migowy: język migowy

Komunikowanie się jest bardzo ważne. Chcemy, aby było ono łatwiejsze. Pomóż nam zdiagnozować/dostrzec jakie są bariery w zapewnieniu dostępności informacji i komunikacji dla osób z niepełnosprawnością? Jakich konkretnych narzędzi komunikacji brakuje w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością?język migowy: język migowy

Może jesteś asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnością? Opowiedz o swoim doświadczeniu realizacji usług asystenckich. Wyślij zdjęcie lub nagraj film.język migowy: język migowy


Podziel się z nami swoimi opiniami i doświadczeniem na temat włączenia społecznego. Możesz skorzystać z poniższego formularza i odpowiedzieć na pytania, a jeśli Tobie wygodniej wypowiedzieć się swobodnie lub też nagrać i przesłać do nas filmik lub samą wypowiedź głosową. Każda forma jest dobra, a komentarz cenny.język migowy: język migowy

Odpowiedz na pytania - osoby z niepełnosprawnością

Odpowiedz na pytania - otoczenie OzN

Napisz, co myślisz

Nagraj film lub audio z Twoją wypowiedzą