narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Vademecum

Bezpieczna przyszłość – fundusze
powiernicze. Mechanizmy wspierające
zapewnienie bezpiecznej przyszłości
finansowej i majątkowej osób
z niepełnosprawnością

Pobierz vademecum