narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Strefa wiedzy

Blog

Strefa wiedzy

19.02.2021

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 przyjęta!

Premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg oraz wiceministrem Pawłem Wdówikiem w dniu 16.02.2021 r. poinformował, że rząd przyjął Strategię na rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030.

Jak podkreślił, strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami „obejmuje 130 działań zaplanowanych wraz z konkretnymi wskaźnikami, żebyśmy wiedzieli, czy i kiedy wypełniamy założone cele”.

Priorytetowe obszary nowej strategii to:

  • niezależne życie
  • dostępność
  • edukacja
  • praca
  • warunki życia i ochrona socjalna
  • zdrowie
  • budowanie świadomości i koordynacja

Realizacja działań zawartych w strategii ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Celem dokumentu jest również wdrażanie w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Co ważne i wymaga podkreślenia, współautorami strategii są również środowiska zrzeszające osoby niepełnosprawne.

Wysokość środków przewidzianych do realizacji poszczególnych projektów będzie ustalana corocznie przez Radę Ministrów w trakcie prac nad ustawą budżetową. Do realizacji strategii będą mogły być wykorzystywane także środki z Unii Europejskiej.

W 2021 r. nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów wyniosą ok. 29,63 mld zł i będą o 91 proc. wyższe niż w 2015 r. Za koordynację prac związanych z realizacją strategii będzie odpowiadał pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Źródło:
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-02-16/rzad-przyjal-strategie-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami/


powrót